Wednesday, March 31, 2010

JAMBORI BUDAYA INDONESIA/MALAYSIA 2010

Jambori Budaya serumpun Malaysia/Indonesia di Pagar Ruyung,Tanah Datar Sumatera Barat,Indonesia pada 8-12 JUN 2010 dari Kontinjen JOHOR seramai 50 orang Pemimpin dan Pengakap.

Ketua Kontinjen- En Ramli Sarip (Pesuruhjaya Daerah Kulaijaya)

PERUBAHAN CUTI UMUM NEGERI JOHOR

Merujuk surat daripada Pejabat SUK Johor.Bil(42)dalam SUKJ 630/2 Jld4 bertarikh 15Mac 2010.

1.Sambutan Ulangtahun Hari Keputeraan Sultan Johor DIPINDA dari 8 April kepada 22 Nobember .

2.Hari Hol Almarhum DIPINDA dari 6 Rejab 1431H(19Jun2010) kepada 6 Safar 1432H.

3.Oleh itu,08 April 2010 BUKAN lagi cuti umum.

LATIHAN-ORGANISASI KURSUS DALAM KEPENGAKAPAN

ORGANISASI KURSUS dalam latihan Pengakap seperti berikut :-

TUJUAN MENGADAKAN LATIHAN

1.Mengadakan cara-cara praktik tentang bagaimana hendak menjalankan tugas pemimpin dalam pasukan pengakap mengikut peraturan yang tertentu.

2.Menerangkan prinsip bagi tiap-tiap unit pengakap dan cara-cara hendak mengajari prinsip tersebut kepada muda remaja dengan lebih menarik dan teratur

3.Menerangkan tentang cara-cara untuk menyediakan progrem bagi pasukan dan perjumpaan

4.Menerangkan tentang aktiviti,permainan,peraduan dan lawatan,menjalankan latihan cara menarik dan praktik

5.Berpeluang untuk bertukar fikiran dan pengalaman

6.Mengerat dan mengukuhkan lagi tali persaudaraan.

TEMPAT

Lokasi kursus hendaklah dipilih dengan baik supaya peserta akan berasa seperti dialu-alukan dan beristirehat.Kursus boleh tetapi bukan semestinya berunsur perkhemahan.

BAHAN BANTU MENGAJAR

1.Carta/lut sinar/ohp/lcp projektor
2.Hands out/power point
3.Flip chart/white board.

PERKHIDMATAN PEMBEKAL MAKANAN

Ketua Kursus dan pasukannya mesti membuat keputusan samada untuk makanan disediakan oleh pembekal makanan atau peserta sendiri yang memasak

YURAN

Perbelanjaan seperti makanan.alatan bantuan mengajar dan lain-lain haruslah diambilkira dalam yuran kursus.

PENTADBIRAN

1.Pasukan latihan hendaklah tetapkan- TEMPAT KURSUS dan TARIKH KURSUS

2.S/U Pasukan latihan akan membuat surat siaran kepada semua Pesuruhjaya Daerah

3.Permohonan kursus hendaklah dibuat melalui Pesuruhjaya Negeri dan Pengerusi PLN

4.Pasukan Latihan akan mengenalpasti minat,kebolehan dan latarbelakang peserta

5.Pasukan latihan akan menetapkan objektif kursus

6.S/U latihan membuat permohonan kursus Bor MK-10/12/12A melalui Pengerusi PLN dan Pesuruhjaya Negeri kepada Ibupejabat PPM

7.S/U latihan memanggil mesyuarat semua pegawai kursus

8.S/U Kerja latihan PPM akan mengirim
-Sijil Akuan menjalankan kursus
-sijil-sijil untuk peserta
-borang senarai keputusan kursus
-borang laporan kursus

9.S/U latihan akan memberitahu peserta berhubung
-tempat kursus
-tarikh kursus
-tarikh dan masa melapor
-yuran pendaftaran kursus
-keperluan peserta

10.Ketua kursus akan mengadakan mesyuarat sehari sebelum kursus bermula untuk menetapkan :
-progrem kursus
-pembahagian peserta
-anggaran perbelanjaan

11.selepas sahaja habis kursus tamat,Ketua kursus akan membuat laporan kursus yang disahkan oleh Pesuruhjaya Negeri dan dalam tempoh 14hari menghantar laporan tersebut kepada Ibupejabat PPM.

KEFLEKSIBELAN

Kursus hendaklah dirancang dengan kefleksibelan untuk memenuhi keperluan peserta-peserta dengan sebaik-baiknya

Kursus Kepimpinan Manikayu Pemimpin unit ini boleh dijalankan dengan pelbagai cara.

Sebenarnya tidak ada satu jadual masa yang ditetapkan bagi menjalankan kursus dan ini boleh diatur mengikut penyesuaian tempatan asalkan dapat menyempurnakan sukatan pelajaran dan masa yang diperuntukan.

13th World Scout Moot

For the first time that the World Scout Moot take place in Africa Scout Region.

13th Worls Scout Moot
Rowallan Scout Camp,Nairobi,Kenya
27July-07 August 2010..

Hosted by Kenya Scout Association.

Tuesday, March 30, 2010

KEPERLUAN LATIHAN

Semasa latihan perlu ada beberapa perkara penting untuk diambilkira seperti :-

1.Kemahiran perancangan
2.Kemahiran perlaksanaan
3.Kemahiran teknikal
4.Kemahiran perhubungan
5.Kemahiran maklumat.

Latihan.

1.Latihan formal
2.Kajian latihan
3.Latihan sokongan personal
4.Maklumat latihan
5.Latihan kendiri.

JENIS-JENIS LATIHAN

Di dalam Latihan PPM,ada beberapa jenis seperti :

1.Latihan tak formal
2.Kursus Latihan formal
3.Latihan sokongan peribadi
4.Latihan kendiri
5.Kajian latihan.

PEGAWAI KURSUS-KEPIMPINAN MANIKAYU

Seandainya Pemimpin Pengakap ingin menjalankan Kursus Kepimpinan Manikayu amatlah mustahak sekali ada PEGAWAI KURSUS.

PEGAWAI KURSUS

1.Syarat Pegawai Kursus.

Setiap kursus hendaklah dijalankan oleh beberapa orang pegawai.Kejayaan kursus bergantung kepada kecekapan dan kerjasama pegawai menguruskan kursus itu.Pegawai kursus terdiri

*seorang(1) Ketua Kursus
*Empat(4) orang Jurulatih
*Lima(5) orang Pembimbing
*Seorang(1)QM makanan
*Seorang(1)QM Alatan
*Empat(4) orang Pembantu(Pengakap Kelana/Pengakap Remaja)

2.Syarat-syarat untuk menjadi KETUA KURSUS

#Pemegang empat(4)atau tiga(3) biji manikayu(Jurulatih/Penolong Jurulatih) dengan mempunyai tauliah yang sah.
#Mempunyai personaliti yang lemah lembut tetapi tegas
#Cekap merancang serta mempunyai kemahiran dalam ilmu kepengakapan
#Mempunyai pengalaman mengenai perjalanan sesuatu kursus
#Boleh bekerjasama dengan Jurulatih/Penolong/Pembimbing lain
#Mempunyai inisiatif dan kebolehan mentadbir
#Boleh bergaul/berkomunikasi dengan rakan setugas
#Mempunyai sifat-sifat perikemanusiaan dan tidak bangga diri.

3.Syarat-syarat untuk menjadi Jurulatih dan Pembimbing

>Mempunyai tauliah yang sah
>Mempunyai manikayu
>Mempunyai pengalaman mengurus Pek/Terup
>Mempunyai personaliti yang lemahlembut tetapi tegas
>Sanggup menerima teguran daripada Ketua Kursus dan Jurulatih lain
>Mempunyai kepakaran dalam sesuatu/beberapa bidang kepengakapan
>Boleh bergaul/berkomunikasi dengan orang lain
>Boleh berkerjasama dengan Ketua Kursus

4.TUGAS KETUA KURSUS

*Merancang dan menyedia progrem kursus dengan teliti
*Memilih Jurulatih,Pembimbing dan pegawai-pegawai kursus
*Membahagikan tugas dengan adil dan sesuai dengan kebolehan/kemahiran Jurulatih
*Mempengerusikan semua mesyuarat sebelum dan selepas kursus
*Membantu dan menjadi contoh kepada semua Jurulatih/Pembimbing
*Mempasti progrem kursus berjalan lancar
*Membuat laporan kursus/mengirimkan kepada IbupejabatPPM 2 minggu selepas kursus
*Menilai dan membuat laporansulit setiap Jurulatih,Pembimbing peserta kursus.

5.TUGAS JURULATIH

+Membantu Ketua Kursus mengurus/menjalankan aktiviti kursus
+Memberi dan menyampai syarahan/sesi
+Memberi pandangan/tunjuk ajar kepada peserta kursus
+Menyedia semua alat bantuan mengajar
+Menilai penyertaan peserta kursus
+Menjalankan tugas-tugas yang diarah oleh Ketua Kursus
+Menghadiri semua mesyuarat sebelum/selepas kursus.

6.TUGAS PEMBIMBING

>menjadi penggerak/pengurus pembelajaran
>menjadi seorang sahabat
>menjadi seorang pembantu
>menjadi seorang pembekal/pemberi
>pemudahcara kepada perjalanan aktiviti/proses pembelajaran
>seorang yang dapat mengguna daya utama dalam struktur kerja
>Kreatif
>seorang yang dapat memberi keyakinan
>pemberi ilham
>seorang penilai
>seorang penasihat
>penyelesai masalah/penyelamat sesuatu situas

7.TUGAS QM MAKANAN

#mengurus makanan untuk peserta kursus
#menyedia makanan untuk Jurulatih/pegawai kursus

8. TUGAS QM ALATAN

>menyedia semua alatan untuk pusat
>menyedia semua alatan untuk Pek/Terup
>menjaga dan merekod semua alatan yang ada dan diberi semasa kursus
>menyedia dan menyimpan bahan perkakas/bahan perisian dll.

9.PATROL BERTUGAS

1.Bendera
-sediakan bendera dalam keadaan bergulung di puncak tiang bendera sebelum jam 0730 pagi
-istiadat mengibar bendera.menurunkan bendera pada jam 6.30 petang

2.Dewan Syarahan
-pastikan dewan syarahan bersih,kerusi meja sedia teratur
-bila semua peserta hadir,Ketua Bertugas hendaklah melapor kepada JL bertugas
-bila JL/penceramah masuk Ketua bertugas hendaklah memberi arahan kepada semua peserta kursus'KURSUS/KELAS DUDUK SEDIA" dan melapor kepada penceramah.Selepas siap melapor Ketua Bertugas memberi arahan"KURSUS/KELAS DUDUK SENANG"
-Bila tamat sesuatu sidang/sesi,Ketua Bertugas hendaklah mengarah semua peserta "KURSUS/KELAS DUDUK SEDIA" melapor dan ucapkan terima kasih.Bila siap melapor Ketua Bertugas memberi arahan" KURSUS/KELAS DUDUK SENANG

3.Bilih air/tandas.
-Patrol yang bertugas hendaklah memastikan bilik air/tandas sentiasa berada dalam keadaan bersih.

Monday, March 29, 2010

JOTA KEBANGSAAN 2010

Merujuk surat PPM-7(27)2010 bertarikh 24Mac 2010 dirujuk.

Peminat JOTA Kebangsaan akan berada di udara"JAMBORI DI UDARA'

Tarikh : 6petang 14Mei2010 hingga 5petang 15Mei2010.
Tempat: WETLAND Putrajay
Akan diresmikan: 14mei 2010-8 malam

Perkhemahan 1Belia 1Malaysia akan berlansung serentak dengan JOTA.

Sila hubungi http://jota.scout.my

Malaysia akan menjadi tuan rumah JOTA APR pada Ogos 2010.Seronoknya...menjadi ahli pengakap dapat mengetahui berbagai ilmu yang mungkin anda tidak mengetahuinya-plnj

APR WORKSHOP ON MEMBERSHIP GROWTH 2010

Tahniah PPM, sekali lagi diberi kepercayaan untuk menjadi tuan rumah APR WORKSHOP ON MEMBERSHIP GROWTH, kali ini Bandaraya JB Malaysia menjadi PENGANJUR.SYABAS PPM dan PPM JB.

APR WORKSHOP aim to provide an event for leaders at regional and national level who are responsible for membership growth to share and exchange ideas to meet the regional growth figures by 2012.

The workshop helps NSOs to develop new strategies to moniter and sustains the membership growth by strenghting and improving the recruitment and retention of memberas NSOs

Date : 20-23 May 2010
Venue: Regency Hotel,JB MALAYSIA
Fees : US 150. per person

WELCOME TO JB - Malaysia

APR EVENT APRIL 2010

APR event April 2010 dari PLNJ

1.Extended WOSM Directors Team meeting,12-18Apr-INDIA
2.Executive Directors Meeting,14-17Apr GENEVA
3.APR Staff Summer meeting,24-25Apr
4.Annual General Meeting 27Apr -CAMBODIA
5.Natural strategies Planning Workshop 29apr-3May.CAMBODIA

PERNYATAAN MISI KEPENGAKAPAN DI MALAYSIA

MISI KEPENGAKAPAN PPM

Misi Kepengakapan ialah memberi sumbangan kepada pendidikan generasi muda melalui sistem nilai yang berasaskan kepada Persetiaan dan Undang-Undang Pengakap,membantu membina dunia yang lebih baik dimana penduduknya boleh berdikari sebagai individu serta mendapat memainkan peranan yang berguna untuk masyarakat.

Ini akan dapat dicapai melalui:

>penglibatan ahli-ahli disepanjang tahun pengajian dalam bentuk proses pendidikan tidak formal
>menggunakan kaedah tertentu yang menjadikan setiap individu sebagai agen utama dalam pembangunan diri ke arah sikap berdikari,bertanggungjawab dan komited
>membantu mereka membina sistem nilai berdasarkan prinsip-prinsip kerohanian,soaial dan peribadi yang dinyatakan dalam Persetiaan dan Undang-Undang Pengakap.


MALAYSIA JOTA/JOTI 2010

JOSRAC

Jota/Joti 2010 jatuh pada Jambori Pengakap Hari Belia Kebangsaan 13-16 Mei 2010
JOSRAC akan memberitahu stesyen/daerah yang akan menganjurkan JOTA.
Sila tunggu siaran-plnj
Harap maklum-Pengerusi Josrac

Objektif Kursus Kepimpinan Manikayu

DASAR LATIHAN

Latihan bagi Pemimpin Pengakap yang disediakan oleh PPM adalah dengan maksud memberi sokongan peribadi dan latihan yang berkehendakkan oleh pemimpin bagi membolehkan mereka menggunakan cara berpengakap untuk mencapai tujuan PPM iaitu bagi setiap seorang pemimpin menolong muda remaja dalam asuhan dan perkembangan akal,jasmani,sikap dan pergaulan melalui sistem latihan yang progresif berasas kepada Persetiaan dan Undang-Undang Pengakap.

OBJEKTIF

Objektif Kursus Kepimpinan Manikayu oleh PPM iaitu satu latihan mengandungi kursus dan sokongan peribadi serta latihan secara tidak formal membantu pemimpin-pemimpin memperkembangkan sikap dan kemahirannya seperti :-

>boleh memahami diri sendiri sebagai pemimpin dan ahli masyarakat
>boleh memahami fungsi,kemahiran dan sikap sebagai pemimpin
>memahami dan menerima objektif,tujuan,prinsip dan progrem unit
>mengetahui sifat-sifat muda remaja-belia.
>boleh memperkembangkan sikap dan kemahiran pengakap
>boleh melatih muda remaja dalam kemahiran yang praktikal
>boleh sedar dan menggunakan manusia dan sumber lain untuk menjadi pemimpin

Sunday, March 28, 2010

PASUKAN LATIHAN NEGERI JOHOR

Undang-Undang kecil PLN

1.TUJUAN

Ia membantu Pesuruhjaya Negeri bagi menjalankan kerja-kerja dalam segala perkara berhubung dengan latihan didalam negeri

2.AHLI

Semua pemegang Sijil Kehormat JL,Pen JL yang tinggal dalam negeri dan mereka yang memegang tauliah sebagai Pesuruhjaya Daerah.Sekiranya berpindah ke negeri lain,maka bertanggungjawablah ahli bagi melaporkan dirinya kepada Pesuruhjaya Pengakap negeri yg berkenaan dan menawarkan perkhidmatannya kpd PLN bagi negerinya yang baru itu.

3.KERJA-KERJA

1.menjalankan kursus-kursus Kepimpinan MK dan kursus khas menurut panduan yg disahkan oleh Pasukan Latihan Negara
2.menjalankan diperingkat negeri jenis-jenis kursus bagi bintang-bintang kepandaian,kursus bagi pemimpin dan kursus khas yg disahkan utk pengakap
3.menjalankan kerja-kerja yg diarahkan oleh Pesuruhjaya Negeri
4..menjalankan atau membantu dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti yg diarahkan oleh PLN

4.PERLANTIKAN

1.maka hendaklah ada seorang Pengerusi PLN drp seorang warganegara Malaysia dan dia adalah juga JL yg disyorkan oleh Pesuruhjaya Negeri kepada KPPN untuk dilantik sebagai Penolong Pesuruhjaya Negeri bahagian Latihan
2.adalah bertanggungjawab kpd Pesuruhjaya Negeri dan menjalankan kerja-kerja latihan negeri dan menjadi pengerusi bagi semua mesyuarat PLN,dimana jawatan Pengerusi PLN bolehlah dipegang oleh Penolong Pesuruhjaya Pengakap Negeri yg bertauliah sb PJ.

5.KERJA-KERJANYA

1.menjalankan kerja-kerja bagi PLN
2.menyediakan jadual kerja-kerja tahunan
3.menjalankan kerja-kerja yg diarahkan Pesuruhjaya Negeri
4.menyediakan dan menghantar anggaran perbelanjaan latihan tahunan
5.mengesyorkan pemegang mk yg layak kpd Pesuruhjaya Negeri bagi mencalonkan JL/PJL
6.membuat syor kpd Pesuruhjaya Negeri bagi pencalonan anugerah utk ahli-ahli PLN
7.mencalonkan ahli-ahli PLN/PLD kursus PJL/JL
8.menubuhkan Lembaga Pentaraf Pengakap Raja Negeri.

Jemputan Jambori Pengakap"1Belia 1Malaysia"

Sukacitanya dimaklumkan selepas mesyuarat pertama di Kementerian Belia&Sukan baru-baru ini,YB Menteri Belia&Sukan telah bersetuju dan menjemput PPM untuk menganjurkan JAMBORI PENGAKAP sempena Hari Belia Kebangsaan 2010.

Tarikh: 13-16 Mei 2010
Tempat: Taman Wetland,Putrajaya
Peserta: Sudah mendaftar sebagai AHLI PENGAKAP
P.Kelana - 40 orang
P.Remaja - 40 orang
P.Muda - 40 orang
Pengangkutan: Sendiri(PPM Johor berusaha mencari bas)
Makan dan minum disediakan.

Keterangan lanjut boleh diperolehi dari En Affendi Abd Hamid-ASC P.Kelana-plnj

Saturday, March 27, 2010

KURSUS KEPIMPINAN MANIKAYU PPM JOHOR

Dengan sukacitanya dimaklumkan iaitu Kursus Kepimpinan Manikayu PENGENALAN/PERINGKAT1, akan dianjurkan PLD seperti berikut :-


PLD PONTIAN

Tarikh : 9-11 Apr 2010
Tempat : Kem Latihan Pengakap Pontian
Unit : PKK/PM/PR/PK
Bayaran: Pengenalan RM20/- Peringkat 1 RM40/-
Ketua Kursus: Pengenalan Hj Ramli Ibrahim KP2880
Ketua Kursus Peringkat 1: Pn Rosmah Abdullah- PKK/1-234,En Razak Idris-PM/1-062,Tn Hj Ramli Ibrahim-PR/1-023, En Afendi Hamid-PK/1-034

Semua Ketua Kursus sila berhubung dengan DC Pontian untuk mesyuarat kursus segera,tk

PLD BATU PAHAT

Tarikh : 16-18 Apr 2010
Tempat : Ken Jubli Intan Tg Laboh Bt Pahat
Unit : PKK/PM

PLD JOHOR BAHRU

Tarikh : 23-25 Apr 2010
Tempat: SMK Tmn Universiti Skudai JB
Unit : PKK/PM/PR

PLD SEGAMAT

Tarikh : 7-9Mei 2010
Tempat: Belum ditetapkan
Unit : PKK/PM

Kursus Kepimpinan Manikayu Peringkat 3.1-anjuran PLNJ

Tarikh : 28-30Mei 2010
Tempat : Kem Jubli Intan Tg Laboh Bt Pahat Johor
Bayaran RM50.00
Unit : PKK/PM/PR/PK

Diminta kerjasama mana-mana PLD yang tidak dapat mengadakan kursus ini,sila maklumkan kepada pemimpin anda untuk hadir kursus yang tersebut diatas.Terima kasih-plnj

CARTA PERLAKSANAAN KURSUS KEPIMPINAN MANIKAYU

Carta Perlaksanaan Kursus Kepimpinan Manikayu

1.Kursus Kepimpinan Manikayu Peringkat PENGENALAN (8JAM)

2.Kursus Kepimpinan Manikayu Peringkat 1.
Dijalankan secara Berkhemah selama 3hari 2malam-mengikut unit
Diedarkan Borang TAULIAH PEMIMPIN/Borang Latihan Dalam Perkhidmatan(3bulan) wogel yang dibuat sendiri Boleh dipakai.

3.Kursus Kepimpinan Manikayu Peringkat 2
Latihan Dalam Perkhidmatan dikumpulan 3 bulan- dengan Pembimbing yang mempunyai 2 bit mk

4.Kursus Kepimpinan Manikayu Peringkat 3.
Dijalankan secara 2 Bahagian mengikut unit

Peringkat 3.1 PKK/PM/PR/PK dijalankan secara berkhemah 3hari 2malam

Peringkat 3.2 PM/PR/PK dijalankan secara berkhemah 4hari 3malam
Peringkat 3.2 PKK dijalankan secara berkhemah 3hari 2malam

5.Kursus Kepimpinan Manikayu Peringkat 4
Penilaian (4 bulan)
Borang penilaian akan diedarkan kepada peserta kursus untuk diisikan sepenuhnya.

6.ANUGERAH MANIKAYU.

PERINGATAN.

Bayaran untuk Manikayu RM20.00 melalui Pengerusi PLNJ sahaja.
Kursus Kepimpinan Manikayu cara lama dan sistem MODUL ABCD akan tamat tempohnya pada 31Disember 2010.
Kursus Kepimpinan Manikayu Peringkat PENGENALAN dan Peringkat 1 dianjurkan PLD anda
Kursus Kepimpinan Manikayu Peringkat 3.1/3.2 dianjurkan oleh PLNJ
Penceramah kursus ini hendaklah mempunyai 3 atau 4 bits dan Pembimbing 2 bits
LENCANA/SIJIL PENGAKAP RAJA 2008/2009


PENGAKAP RAJA JOHOR 2008/2009

Dengan sukacitanya dimaklumkan lencana dan sijil Pengakap Raja telah sampai.Tahniah kepada semua yang berjaya.Maaf dan terima kasih sanggup menunggu lama dari Ketua Pentaraf N.Johor 2008/2009.

hj bercadang kita akan adakan majlis penyampaian pada satu masa yang sesuai,bersabar ya.

Saturday, March 20, 2010

Borang Kebenaran Mengadakan Kursus Kepimpinan Manikayu 2010

Minta kerjasama Tuan Pesuruhjaya Daerah&Pengerusi Pasukan Latihan Daerah mengisi Bor.MK.-10/12/13A dan hantar ke Ibupejabat PPM k.Lumpur SEBULAN sebelum kursus dijalankan.Kegagalan berbuat demikian Daerah Tuan TIDAK BOLEH MENJALANKAN KURSUS MK. Pastikan borang itu DITANDATANGANI OLEH Pengerusi Pasukan Latihan Negeri dan DISOKONG Tuan Pesuruhjaya Negeri. Harap maklum.-plnj

Friday, March 19, 2010

TAULIAH PEMIMPIN PENGAKAP PPM JOHOR 2010

Pihak Pentadbiran Pejabat PPM Johor dapati ramai PEMIMPIN tidak mempunyai/memperolehi TAULIAH SEBAGAI PEMIMPIN PENGAKAP di negeri Johor.Oleh itu diharap semua Pemimpin mengambil borang Pemimpin seperti Penolong Pesuruhjaya Negeri,Pesuruhjaya Daerah dan Penolong Pesuruhjaya Daerah.

Mulai tahun ini, semua TAULIAH dipertanggungjawabkan oleh :

Tauliah PEMIMPIN dan PENOLONG PEMIMPIN semua unit dibawah PENTADBIRAN Pengakap N.Johor oleh Tuan Hj Ramli Ibrahim-Pen Pesuruhjaya Negeri(Pentadbiran)

Tauliah PENOLONG PESURUHJAYA NEGERI,PESURUHJAYA DAERAH DAN PENOLONG PESURUHJAYA DAERAH oleh Tuan Hj Ibrahim Abdullah-Pengerusi Pasukan Latihan N.Johor

Mohon kerjasama tuan/puan untuk mendapat tauliah.


Ujian Perkhemahan Pentarafan Pengakap Raja Johor 2010

Syabas calon Pengakap Remaja seramai 152 orang telah berjaya di uji dalam PENTARAFAN PENGAKAP RAJA N.JOHOR pada 15-18 Mac 2010 di Kem Jubli Intan,Tg Laboh Bt Pahat.Terima kasih kepada semua Pentaraf(15 orang),Penolong Pentaraf(18 orang) dan Urusetia(20 orang) yang banyak membantu Lembaga Pentaraf N.Johor

Jumlah calon dari daerah seperti berikut :

Batu Pahat 65
J.Bahru 60
Muar 10
KulauJaya 10
Segamat 3
Kluang 3
Mersing 1

Setiausaha Latihan Negara Hj Rahmat Jafar,Pegawai Teknikal PPM Kpt Rosila,Pesuruhjaya Ibupejabat PPM Razak Shahidan,Pen Pesuruhjaya Negeri Sel Ariff turut menguji calon.

Tuan Pesuruhjaya Negeri Hj Yaacob Karim dan Bendahari Majlis PPM Johor Tuan Hj Samsi turut memerhati ujian semasa pentarafan dijalankan.

Pada malam 17mac2010, Majlis Maulidur Rasul telah diadakan selepas solat maghrib.Penceramah jemputan dari B.Pahat Ustaz Khairuzzikri Hj Anuar telah menyampaikan ceramah bertajuk dengan Solat dan Hormat Kepada Kedua IBUBAPA.

Majlis penutup telah disempurnakan oleh YB Hj Ayob Hj Jamil ADUN RENGIT.

Terima kasih kepada semua ASC/DC/Pemimpin/Urusetia dan calon Ujian Perkhemahan Pentarafan Pengakap Raja Johor 2010.


Thursday, March 11, 2010

Ucapan Tahniah-STPM/SPM 2010

TAHNIAH ... ANDA LULUS! CEMERLANG PULA..

Kepada semua Pengakap Remaja/Tingkatan 6/5 seluruh Malaysia - PPM Johor yang lulus cemerlang didalam Peperiksaan STPM/SPM yang telah diumumkan baru-baru ini -plnj.

Terima kasih kepada Pengetua/Guru/Ibubapa yang telah memberi sokongan kepada Pengakap Remaja-selanjutnya teruslah ke menara gading U... tk cikgu.,jasanya kami sentiasa ingat sehingga hayat.

MESYUARAT PENDAFTARAN KUMPULAN/KEAHLIAN PPM JOHOR 2010

MESYUARAT PENDAFTARAN KEAHLIAN PPM JOHOR 2010

11 Mac 2010
Bilik Gerakan TAR,Bangunan Sultab Ibrahim JB

FAKTOR-FAKTOR TREN PENURUNAN KEAHLIAN NEGERI JOHOR

*increase in nso membership fee 2007
*undisclosed membership
*insufficient adult support
*less fokus on membership drive
*no membership growth plan
*demographic factors
*no proper registration system
*no emphasis on membership retention
*lack of scouting research

STRATEGI PPM JOHOR 2010-2012

#kadar yuran keahlian yang tetap dalam tempoh 2010-2012
#kerjasama dengan JPN/PPD
#memperkuatkan platform sukarelawan dan sumber dewasa
#meningkatkan tahap pengurusan pengakap daerah
#mempertingkatkan pengaplikasian pelan strategi ppm johor
#mewujudkan progrem yang menarik/unik kepada ahli-ahli
#memperbanyakkan lagi kajian-kajian kepengakapan

MISI&OBJEKTIF

misi(kepentingan strategi)
keahlian PPM Johor kepada 30,000 0rang 2010-2012.

KAEDAH PERLAKSANAAN
Kumpulan sasaran pendaftaran

J.Bahru 5,000
B.Pahat 5,000
Muar 5,000
Kluang 1,000
K.Tinggi 1,000
Segamat 1,000
Mersing 1,000
KulaiJaya 1,000
Ledang 1,000

JANGKA MASA PENDAFTARAN

01 Feb-15Mac 2010 - promosi pendaftaran keahlian ppm Johor
01 Mac 2010 - mesyuarat perlaksanaan pendaftaran keahlian
16 Mac-15April 2010 - pendaftaran berpusat dan menyeluruh seluruh daerah-daerah
16 April-30April 2010 - Penyerahan pendaftaran daerah kepada ppm johor dan penyerahan pendaftaran kepada ppm.
01 MEI PENDAFTARAN DITUTUP.

Wednesday, March 10, 2010

MESYUARAT MAJLIS PPM JOHOR

MESYUARAT MAJLIS PPM JOHOR

Dengan sukacitanya dimaklumkan,majlis PPM Johor akan mengadakan mesyuarat pada

Tarikh : 11 mac 2010 Khamis
Tempat: Bangunan Tun Razak JB
Masa : 1030 pagi

Semua ASC dan DC akan hadir dalam mesyuarat ini-plnj

Kursus Kepimpinan Manikayu 2010-PLD MERSING

kURSUS kEPIMPINAN MANIKAYU ANJURAN PLD MERSING

Dimaklumkan PLD Mersing,Johor akan mengakan kursus tersebut pada

Tarikh : 7-9 Mei 2010
Tempat: Wisma Kem Mersing

Pemimpin-Pemimpin di Sekolah Rendah/Menengah digalakkan menghadiri kursus.

Sila berhubung DC Mersing En Kamis Hasan atau an 0177034686/077961990

Kursus Kepimpinan Manikayu 2010-PLD MUAR,JOHOR

Sukacitanya dimaklumkan iaitu PLD Muar akan mengakan Kursus Kepimpinan Manikayu PENGENALAN/BAHAGIAN 1 pada

Tarikh : 9-11 April 2010
Tempat; Kem Pagoh Muar

Boleh hubungi DC Muar En Shes Suhaiba Baba 0196516243 untuk keterangan-plnj

Kursus Kepimpinan Manikayu 2010-PLD Batu Pahat Johor

Sukacitanya dimaklumkan iaitu Kursus Kepimpinan Manikayu PLD Batu Pahat,Johor akan diadakan pada

Tarikh : 16-18 April 2010
Tempat: Kem Jubli Intan,Tg Laboh BPahat
Unit : PKK (Ketua Kursus Pn Rosmah Abdullah)
PM (Ketua Kursus En Razak Hj Idris)
Pemimpin-Pemmpin Sekolah Rendah/Menengah nyang berminat boleh hadir didalam kursus ini,sila berhubung DC B.Pahat En Mohd Asik Saim - 0126577242-plnj

LEMBAGA PENTARAF PENGAKAP RAJA PERINGKAT NEGERI

1.LEMBAGA PENTARAF PENGAKAP NEGERI

a.Satu badan yang mengelolakan semua bakal Pengakap Raja
b.Badan ini membina satu pendekatan kepada pengajaran/latihan yang dapat membantu dalam persediaan kerja latihan dan tugas pengurusan bagi persediaan menjalankan latihan untuk pentarafan pengakap raja.
c.Mengawasi mutu pencapaian individu bakal pengakap raja dari aspek pencapaian mutu lencana-lencana yang telah diperolehi
d.Melihat secara ringkas cara hidup bakal pengakap raja melalui lencana-lencana yang diperolehinya dan persediaan mereka untuk pentarafan pengakap raja.
e.Perbincangan mengenai tujuan/objektif yang sebenar peranan setiap pengakap raja.

2.TUGAS LEMBAGA PENTARAF PENGAKAP RAJA

a.Bertanggungjawab kepada Pesuruhjaya Negeri dan membantu untuk meningkatkan imej pergerakan pengakap dalam negerinya.
b.Meneliti permohonan setiap calon pengakap raja
c.Menetapkan tarikh dan hari ujian perkhemahan pentarafan pengakap raja
d.Melantik penguji/penilai yang bertanggungjawab untuk meneliti lencana yang diperolehi oleh setiap calon pengakap raja.
e.Mengkaji semula 3 tahun sekali skim latihan pengakap remaja/penganugerah pengakap raja
f.Menyimpan rekod keahlian pengakap raja
g.Mengadakan ceramah kepada pemimpin-pemimpin pengakap remaja.

3.KEAHLIAN LEMBAGA

a.Mengandungi 3-10 orang terdiri dari Jurulatih PLN.Mereka yang telah menghadiri kursus Pentaraf Pengakap Raja ditauliahkan oleh Ibupejabat PPM
b.Ahli-Ahli yang dilantik oleh Pesuruhjaya Negeri bagi menguruskan tugas kerja pentarafan

STRUKTUR JAWATANKUASA LEMBAGA

a.Pesuruhjaya negeri sebagai Ahli Kehormat
b.Pesuruhjaya Latihan(Ketua Pentaraf)
c.Pesuruhjaya Program
d.Setiausaha (Setiausaha PLN)
e.Ahli-Ahli yang telah ditauliahkan oleh Ibupejabat PPM
f.Penyelia Kem
g.Pengerusi Persaudaraan Pengakap Raja(jikada).

Tuesday, March 9, 2010

PANDUAN PENTARAF PENGAKAP RAJA

TUJUAN MENGADAKAN UJIAN PENTARAFAN PENGAKAP RAJA
----------------------------------------------------------------------
1.Apakah tujuan mengadakan Ujian Pentarafan Pengakap Raja?
a.Menyelaras ujian yang diberikan didaerah mahupun negeri dan negara dapat diselaraskan dengan lebihbaik dan berkesan,setiap calon yang mengambil ujian ini mendapat pelajaran dan pengalaman yang sama dan tidak ada percancanggahan diantara satu sama lain.

b.Lulus dengan cara adil,saksama dan sesuai mengikut peringkat pekembangan calon.

c.Semua ujian dijalankan tidak berlaku diskriminasi.

2.Mengetahui darjah yang ditetapkan.

a.Sesuaikan ujian bagi peringkat umur,kebolehan dan keupayaan.
b.Perkara ini perlu dibuat kerana melibatkan dua keadaan iaitu yang biasa dan cacat anggota.

3.Meneliti Sukatan Pelajaran(Pentarafan)

a.Tiap-tiap Pentaraf mestilah mahir tentang sukatan pelajaran pengakap.
b.Pentaraf dapat meneliti bahawa calon mengambil ujian mengikut sukatan pelajaran
c.Sebarang kemusykilan pentaraf dapat mengatasinya dalam jangka singkat.

4.Mengkaji dengan teliti.
a.Kajian dibuat untuk memastikan benar-benar calon layak menerima anugerah Pengakap Raja dengan mutu yang tinggi.
b.Dengan ini calon menjadi seorang yang kreatif.

5.Perkhidmatan untuk DIRI,MASYARAKAT dan NEARA

a.Calon mesti ada sifat tanggungjawab terhadap diri sendiri,keluarga,masyarakat dan negara.

6.Mengkaji latarbelakang calon

a.Calon dapat mempraktikkan apa yang telah dipelajari.

7.Keistimewaan
a.Calon adalah serba boleh walau apa jua perkara yan g dihadapi

TUGAS PENTARAF PENGAKAP RAJA

a.Hendaklah memberi taklimat dan menyelia bahawa semua pemimpin dan pemeriksa lencana mengetahui darjah yang dikehendaki bagi 5 lencana tertinggi serta anugerah pengakap raja.
b.Hendaklah menghalusi semua permohonan bagi mendapatkan sijil pengakap raja.
c.Hendaklah menghalusi bahawa segala peraturan bersabit sijil/lencana dipatuhi.
d.Hendaklah mengamati dan sedar bahawa calon bersedia dengan sukarela menyumbang perkhidmatan kepada orangramai,sentiasa berpeluang untuk melakukannya.
e.Calon itu di kaji latarbelakang ia benar-benar patuh rukunegara,persetiaan dan undang-undang pengakap.

PENGAKAP RAJA KITA ITU IALAH PENGAKAP RAJA YANG TERNILAI,PADAN DENGAN NAMANYA.


Monday, March 8, 2010

UJIAN PERKHEMAHAN PENTARAF PENGAKAP RAJA NEGERI JOHOR

Dengan sukacitanya dimaklumkan iaitu PLNJ-AJK Pentaraf N.Johor akan menganjurkan ujian perkhemahan pentaraf pengakap raja negeri johor pada

Tarikh : 14-18 Mac 2010
Tempat: Kem Jubli Intan,Tg Laboh Bt Pahat Johor
Bayaran :RM 60.00

Diharap calon-calon pengakap remaja seramai 154 orang akan melaporkan diri pada pagi 14mac 2010 untuk persiapan perkhemahan.Ujian akan berjalan 15mac 2010, jam 2ptg.
Semua AJK Pentaraf/JL akan bermesyuarat 10 pg pada 15mac 2010.-Ketua Pentaraf

Kursus Kepimpinan Manikayu 2010-PLD Pontian Johor

Kursus Kepimpinan Manikayu PENGENALAN & BAHAGIAN 1

Dengan sukanya dimaklumkan iaitu PLD Pontian,Johor akan menganjurkan Kursus Kepimpinan Manikayu PKK,PM,PR,PK. Kursus ini akan diadakan pada

Tarikh : 9-11 April 2010 (Semua unit PKK,PM,PR,PK)
Tempat: Pusat Latihan Pengakap,Daerah Pontian Johor.

Ketua Kursus : PKK-En Razak Hj Idris/PM-Pn Rosmah Abdullah/PM-En Md Affandi Abd Hamid/PK-En Azhar Noor Rahman

Boleh hubungi DC Pontian En Azhar Noor Rahman 0127441552 untuk keterangan lanjut-plnj

Kursus Kepimpinan Manikayu 2010-PLD JB

KURSUS KEPIMPINAN MANIKAYU PENGENALAN & BAHAGIAN 1.

Dengan sukacitanya dimaklumkan PLD JB akan menganjurkan Kursus Kepimpinan Manik Kayu unit Pkk/PM/PR/PK pada tarikh seperti berikut :

Tarikh : 2-4 April 2010 - Unit Pengakap Kanak-Kanak(Ketua Kursus Pn Rosmah Abdullah) dan P.Kelana(En Md Affandi Abd Hamid)
Tarikh : 23-25 April 2010 - Unit Pengakap Muda (En Razak Hj Idris)dan Pengakap Remaja(Tn Hj Ramli Ibrahim)

Tempat/Bayaran kursus akan diberitahu kemudian.
Tujuan kursus ini adalah untuk meningkatkan progrem dan sistem latihan kepimpinan kepada ahli pengakap daerah.Dengan ini, dapat merealisasikan objektif latihan.

Peluang ini juga diberi kepada PPM Johor/PLD lain untuk menyertainya.
Boleh berhubung En Afzainizam 019-7902284 untuk keterangan lanjut-plnj

Friday, March 5, 2010

Kursus Kejurulatihan-Penolong Jurulatih Kebangsaan ke-29

Kursus Kejurulatihan-Penolong Jurulatih Kebangsaan ke-29 yang telah diadakan pada 1-6 Mac 2010 di IYC Cheras K.Lumpur, Kursus tersebut memberi peluang kepada Pemimpin Pengakap untuk menimba pengetahuan baru didalam teknik,kemahiran,persembahan cara baru,bertukar idea antara kumpulan dan berkenalan diantara satu dengan lain.

Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara Y.Bhg Dato Kaharuddin Momin turut serta menyampai sesi dalam Kepengakapan.En Erik Khoo Dari APR Pasifik Region Bersesi WOSM.

Para penguji dalam Praktikum dijemput khas daripada En Arif Harman,En Radhi Abdullah,Hj Akasah Ahmad,En Khoo (Selangor) dan Hj Ibrahim Abdullah(Johor).Mereka telah diberi tugas untuk menilai kelayakan pemimpin agar dapat kelayakan memakai 3 beads(PJL)

Para Jurulatih yang memberi ceramah Tuan Hj Rahmat Jaafar,Hj Shukor Mohsin,En Amir Hamzah,En Nor Hashim,Cpt Rosila Haraman dan En Emirrizal sebagai Pengarah Kursus PJL.
Para Pembimbing terdiri En Mohd Khir Muda(Johor)Tn Syed Othman Syed Said(Terengganu),Hjh Rosimila Hamzah(Selangor)En Helmi Ahma(Kelantan).En Radin(Pahang)
Apabila balik,pemimpin ini dapat menyampaikan ilmu kepengakapan cara baru kepada negeri masing-masing.

Tahniah dan syabas kepada PPM yang berjaya menganjurkan kursus tersebut dan memberi peluang kepada Pemimpin Pengakap yang datang seluruh Malaysia agar pergerakan pengakap di Malaysia bergerak aktif dan bertambah maju secara 1 Malaysia/salam pengakap-plnj

Kursus Kepimpinan MK-Pengenalan-Pengakap Kelana

Seramai 5 orang Pemimpin/Penolong Pemimpin Pengakap Kelana Kumpulan C,Batu Pahat Johor,telah menghadiri Kursus Kepimpinan Manikayu-PENGENALAN, di Rimba Templer,Rawang,Selangor.Kursus telah diadakan pada Sabtu 6.3.2010 ( 1 hari sahaja) Mereka terdiri daripada :

1.Hanafi Omar
2.Nor Faizi Sulaiman
3. Muhamad Farid Shahdan
4.Muhd Lukmannul Hakim Che Ramli
5.Noor Azlynna bt Jomaat.

Terima kasih kepada Tuan Pesuruhjaya Negeri Johor/Selangor/Pengerusi PLN Selangor yang meluluskan/ menerima mereka untuk hadir dalam kursus tersebut.-plnj

Pakaian seragam Wanita/Perempuan-TUDUNG

Untuk makluman pakaian seragam Pemimpin/Pengakap Wanita-perempuan "TUDUNG."
Warna tudung adalah KELABU bukan hitam atau biru tua.
Diharap semua DC/ADC/Pemimpin dapat menyampaikan maklumat ini kepada Kumpulan masing-masing.

Thursday, March 4, 2010

Makluman Semua Pentaraf/Penolong Pentaraf/Urusetia dan Calon Ujian Perkhemahan Pentarafan Pengakap Raja N.Johor

Semasa Ujian Perkhemahan Pentaraf Pengakap Raja Negeri Johor beberapa Pemimpin Ibupejabat PPM akan datang ke Kem jubli Tg Laboh,Batu Pahat. mereka terdiri daripada :

1.Tuan Hj Rahmat Jaafar - SetiaUsaha Latihan Negara
2.En Sharil Kuru- Penolong S/Usaha Latihan Negara
3.En Razak Shahidan - Ibupejabat PPM
4.En Ariff Harman - Pentaraf Pengakap Raja N.Selangor
5.Captain Rosila Haramon - Pegawai Teknikal PPM

Diharap semua Pengakap Remaja yang layak untuk ujian tersebut,dapat bersedia dari sekarang-Ketua Pentaraf N.Johor